Kategoria: w trakcie realizacji

Kompas aktywności

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest: Integracja  społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych (55 Kobiet/45 Mężczyzn) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546) i osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia […]

VIA SUBSYDIUM

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest: Integracja  społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych (55 Kobiet/45 Mężczyzn) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546) i osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z […]

ALTERNATYWA – kompleksowy program na rzecz integracji społeczno-zawodowej

O projekcie Aktualności Dokumenty rekrutacyjne Do pobrania O projekcie Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 100% osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), zamieszkujących województwo lubelskie, poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej prowadzącego do nabycia […]