Kompas aktywności

EFRR_kolor poziom

O projekcie

Celem głównym projektu jest: Integracja  społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych (55 Kobiet/45 Mężczyzn) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546) i osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług  reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej - do IX.2020 r.

 

Projekt zakłada realizację wskaźników:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 32 osoby

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 45 osób

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 22 osoby

4. Wskaźnik efektywności społecznej

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.34%

-w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.34%

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.22%

-w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.12%

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.

Projekt skierowany jest do 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (minimum 55 kobiet), powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W szczególności objęte wsparciem zostaną:

 • osoby bierne zawodowo ( co najmniej 45 %, tj. co najmniej 45 osób w tym 23 kobiety).
 • osoby bezrobotne należące do III profilu osób oddalonych od rynku pracy (maksimum 55 %, tj. co najwyżej 55 osób).

Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby spełniające następujące warunki (łącznie):

 •  Osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi ( minimum 55 kobiet).
 • Osoby powyżej 18 roku życia.
 • Osoby wykluczone (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (tj. zamieszkują, w rozumieniu KC, na terenie woj. lubelskiego).
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby bezrobotne należące do III profilu osób oddalonych od rynku pracy) 
 • Osoby zdolne i gotowe do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 6-miesięcznych stażach zawodowych oraz są zdolni/e i gotowi/e do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Pogłębiona diagnoza zaburzeń psychicznych 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Diagnoza psychologiczna 
 • Specjalistyczne doradztwo indywidualne typu Life Skills 
 • Specjalistyczne warsztaty wyjazdowe wg. autorskiego programu „Rozwój kompetencji interpersonalnych”
 • Szkolenie warsztatowe z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy 
 • Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych 
 • Szkolenia zawodowe – Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje lub kompetencje 
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe (6 miesięcy)

W trakcie udziału w projekcie Uczestnicy/czki otrzymają:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe - 1.401,00 zł netto/brutto miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu za okres stażu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i doświadczonych trenerów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4 375 175,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 718 898,75 PLN

Aktualności

Aktualności

30.11.2020

Informujemy, że realizacja projektu została zakończona.

19.05.2020

Informujemy, że realizacja projektu Kompas Aktywności RPLU.11.01.00-06-0223/17 została wydłużona do 30.11.2020 r.

28.04.2020

Informujemy, że z dniem 11.05.2020 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Obsługa administracyjno biurowa".

Informujemy, że z dniem 06.05.2020 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Obsługa administracyjno biurowa".

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej".

09.04.2020

Informujemy, że 10.04.2020 (Wielki Piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne. 

23.03.2020

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce obsługa Uczestników Projektu odbywa się w godzinach 9:00-14:00

20.02.2020

Informujemy, że z dniem 29.02.2020 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej".

Informujemy, że z dniem 28.02.2020 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik ochrony".

Informujemy, że z dniem 27.02.2020 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Obsługa administracyjno biurowa".

17.01.2020

Informujemy, że realizacja projektu Kompas Aktywności RPLU.11.01.00-06-0223/17 została wydłużona do 31.10.2020 r.

06.01.2020

Informujemy, że rekrutacja do projektu „KOMPAS AKTYWNOŚCI” została zakończona.

24.10.2019

Informujemy, że z dniem 29.10.2019 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej".

15.10.2019

Prowadzimy rekrutację na szkolenia zawodowe "Pracownik ochrony
 i "Obsługa administracyjno biurowa".

29.08.2019

Informujemy, że z dniem 02.09.2019 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Grafik komputerowy".

26.07.2019

Informujemy, że obecnie prowadzimy rekrutację na szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik ochrony" i "Obsługa klienta".

01.07.2019

Informujemy, że z dniem 10.07.2019 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik biurowy z elementami kadr i płac. 

28.06.2019

Informujemy, że z dniem 08.07.2019 rozpocznie się szkolenie zawodowe o tematyce "Pracownik biurowy z elementami kadr i płac".

15.05.2019

Informujemy że nadal trwa rekrutacja do projektu "Kompas Aktywności". Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego lub osobistego zgłaszania się w siedzibie Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne w zakładce "Do pobrania".

29.04.2019

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Kompas aktywności” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0223/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. zakup oraz wydruk materiałów szkoleniowych oraz zapewnienia wyżywienia na terenie województwa lubelskiego

ROZEZNANIE RYNKU - NIEROZSTRZYGNIĘTE

29.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.05.2019 biuro projektu będzie nieczynne.

17.04.2019

Uwaga

W związku ze zbliżającymi się Świętami uprzejmie informujemy, że biuro projektu w dniu 19.04.0219 będzie zamknięte. Jednocześnie życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

05.03.2019

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujące woj. lubelskie niepracujące. Potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce "Dokumenty rekrutacyjne".

21.12.2018

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia
a także wielu wspaniałych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
życzy Zespół projektu "Kompas Aktywności"

05.12.2018r.

Firma Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Kompas aktywności” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0223/17 planuje zrealizowanie USŁUGI przeprowadzenia diagnozy nozologicznej .

Rozeznanie rynku Kompas aktywności_ część opisowa

Rozeznanie rynku Kompas aktywności_ część ofertowa

03.12.2018

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu "Kompas Aktywności". Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego lub osobistego zgłaszania się w siedzibie Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce "Do pobrania".

29.11.2018r.

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Kompas aktywności” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0223/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  ubezpieczenia NNW  dla 100 Uczestników/czek projektu (UP) niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem we wszystkich formach wparcia w ramach projektu.

Rozeznanie rynku - ubezpieczenie - Kompas aktywności - część opisowa

Rozeznanie rynku - ubezpieczenie - Kompas aktywności - część ofertowa

05.11.2018r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Kompas aktywności". Projekt skierowany jest do 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi,
 2. osoby powyżej 18 roku życia,
 3. osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 4. osoby niepracujące (bierne zawodowo oraz zarejestrowane w urzędzie pracy i sprofilowane w III profilu),
 5. osoby zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

24.10.2018r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację projektu "Kompas aktywności". Projekt jest realizowany od dnia 01.10.2018r. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: Włączenie społeczne. Działanie 11,1: Aktywne włączenie.

Regulamin-Kompas aktywności

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (oświadczenie o kwalifikowalności), 2 100% Uczestników Projektu w projekcie będą to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
  ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Oświadczenie o statusie na rynku pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy dodatkowo zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status),
 • Regulamin uczestnictwa w Projekcie
 • Dokumenty dotyczące stanu zdrowia lub oświadczenie i diagnozę/opinię/zaświadczenie od lekarza psychiatry lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w zakresie zdrowia psychicznego.
 • Oświadczenie o występowaniu trudności w zakresie zdrowia psychicznego.

Etapy rekrutacji do projektu

Rekrutacja będzie II etapowa, otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w §4 ust. I Informacje ogólne, pkt. 3 osobiście do Biura Projektu, lub przesłania pocztą tradycyjną/ mailowo lub telefonicznie (faks). Kandydaci mają możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków w dokumentach. 3 100% Uczestników Projektu w projekcie będą to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.

Komisja Rekrutacyjna, będzie się zbierać w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń do momentu zakwalifikowania do projektu 100 osób oraz osób na listę rezerwową. 
Z każdego posiedzenia Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokoły.

Etapy rekrutacji do projektu:

ETAP I

Ocena formalna: Weryfikacja poprawności i kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych, spełnianie kryteriów grupy docelowej),

ETAP II

Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną – ustalenie indywidualnej sytuacji każdej osoby ( na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych, rozmowy z komisją).
Przyznane zostaną punkty dodatkowe:
Osoby o niskich kwalifikacjach :

 • ISCED 1: + 5 pkt.
 • ISCED 2: + 5 pkt.
 • ISCED 3: +5 pkt.
 • ISCED 4 i wyżej: + 1 pkt.
 • Doświadczenie zawodowe:
 • 0-5 lat: + 10 pkt.
 • 6-10 lat: + 5 pkt.
 • Powyżej 10 lat: + 3 pkt.
 • Motywacja do udziału w projekcie i zmiany sytuacji życiowej:
 • Niska : 0 pkt.
 • Średnia: 5 pkt.
 • Wysoka: 10 pkt.
 • Obszar zamieszkania
  Gminy wiejskie +5 pkt.
 • Kobiety: +5 pkt.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej:

 • Rozpatrzenie wyników w podziale na kobiety i mężczyzn.
 • Zestawienie wyników.
 • Utworzenie listy rankingowej – w przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo w projekcie będą miały Kobiety.
 • Utworzenie grup Uczestników projektu zgodnie z wytycznymi grupy docelowej.
 • Poinformowanie Uczestników projektu o wynikach.
 • Utworzenie listy rezerwowej.
 • Opracowanie protokołu z rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze 
dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą umowę/kontrakt uczestnictwa w projekcie.
Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami/czkami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika/czki o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej oraz oświadczenia przystąpienia do projektu.

Za wyłonienie Uczestników/czek Projektu odpowiada Komisja
W której skład wchodzą: Koordynator

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

Kontakt:

Biuro projektu:

ul. Sławinkowska 120 A, 20-810 Lublin

tel. 81 746 69 41, 515 968 868

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*