Budujemy sukces

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu pt. „Budujemy sukces”, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Grupę docelową w Projekcie stanowiło 40 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego, prowadzących działalność w branży budowlanej oraz ich 80 pracowników, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. opolskiego zgodnie z przepisami KC.

Uczestnikami Projektu były wyłącznie przedsiębiorstwa, które miały możliwość ubiegania się o pomoc de minimis oraz przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia szkoleniowego, udzielanego w województwie opolskim w ramach Działania 8.1 POKL w latach 2007-2010.

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci następujących szkoleń:

  • budownictwo z wykorzystaniem OZE,
  • budownictwo inteligentne,
  • branżowe szkolenie językowe – język angielski, 3 poziomy do wyboru: A1, B1 lub C1 (wybór na podstawie testu kompetencji podczas rekrutacji).

W ramach projektu zapewniliśmy:

  • wyżywienie podczas szkoleń,
  • interesujące materiały szkoleniowe,
  • organizację zajęć w miastach powiatowych lub w miejscowościach, w których zbierze się grupa,
  • zajęcia w dogodnych dla Uczestników dniach tygodnia lub w trybie weekendowym.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*