W młodości siła i potencjał

Informujemy, iż zakończyliśmy realizację projektu pt. „W młodości siła i potencjał”, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany był do osób w wieku 15–27 lat, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

W trakcie realizacji projektu od 01.04.2013r. do 31.03.2014r., 30 młodych osób zostało objętych wsparciem w postaci:

  • poradnictwa psychologicznego,
  • szkolenia zawodowego –
    a) pracownik/-ca administracyjno-biurowy/-a,
    b) grafika komputerowa i projektowanie stron www,
  • stażu zawodowego.

W ramach projektu zapewniliśmy:

  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • interesujące materiały szkoleniowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*