Wykluczenie? Wykluczone!

Informujemy, iż zakończyliśmy realizację projektu „Wykluczenie? Wykluczone!”, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany był do osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa, zamieszkałych na obszarze województwa lubelskiego, na terenie powiatu lubartowskiego w gminach Lubartów, Ostrów Lubelski, Serniki oraz Lubartów – miasto.

W trakcie realizacji projektu, od 01.06.2014r. do 30.06.2015r., 50 osób, w wieku 18-64 lata, zostało objętych wsparciem w postaci:

  • poradnictwa zawodowego,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • szkolenia zawodowego w zakresie:

– opiekun/-ka osób starszej,

– florysta/-ka,

– recepcjonista/-ka;

  • stażu zawodowego.

W ramach projektu zapewniliśmy:

  • zwrot kosztów dojazdu
  • stypendium szkoleniowe i stażowe
  • catering
  • materiały szkoleniowe.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przekaż innym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*
*